Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

UWAGA - Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

 

 

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

  • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Czas trwania naboru: od dnia 16 lutego do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016.

 

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na rok 2016.

 

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 10 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu);

  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

  3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

  4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

  5. kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, która jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zadanie musi być zrealizowane i rozliczone w roku 2016.

 

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała i Regulamin wraz z wzorem wniosku (1).PDF (PDF, 55KB) 2016-02-17 08:45:16 626 razy
2 skan_Ogłoszenie o naborze - przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf (PDF, 71KB) 2016-02-16 14:59:50 454 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 16-02-2016 14:59:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 16-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 17-02-2016 08:45:16