Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XVII/172/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu zmiany miejscowego planu na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w zmiany planu.