Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie pięciu zastawek oraz miejscowej likwidacji rowów melioracji leśnej w jedenastu miejscach (realizowane w celu ochrony obszaru Natura 2000 Pełcznica PLH220020 oraz ?Rezerwatu Przyrody PEŁCZNICA? - na terenie działek nr:nr 335, 336, 344, 345, 350- w miejscowości: Sopieszyno w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.5.2016 z dn. 06-05-2016 r.