Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 20-05-2016 r. złożonego przez . przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, ELEN s.c. Karbowski Długoński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV - na terenie części działki nr:396, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400/9- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo