Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo 2016-06-01 14:01:14
Petycja nr OR.152.10.2018 w sprawie dokonania analizy wdrożenia procedur z pełnym użytkowaniem komunikacji elektronicznej 2018-11-21 15:18:01
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 2018-09-17 15:56:48
Petycja Spółki Szulc-EfektSp. z o.o. w sprawie przekazania petycji dot. "walki ze smogiem i ekologicznych źródeł energii" dyrektorom szkół. 2018-08-29 15:08:24
Petycja mieszkańców ul.Głównej w Bolszewie o założenie progu zwalniającego. 2018-08-28 07:28:26
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce 2018-06-25 15:29:38
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. 2018-06-21 15:14:31
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów 2018-06-21 15:11:47
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. 2018-02-01 14:57:26
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie oświetlenia ulicy Koralowej w Gościcinie 2018-01-26 15:07:47
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie utwardzenia drogi ziemnej w Gościcinie 2018-01-26 15:07:03
Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. 2017-10-06 13:14:54
Petycja z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie budowę utwardzonej ulicy Jęczmiennej w Gościcinie 2017-08-22 14:48:32
Petycja z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2017". 2017-05-12 15:18:33
Petycja z dnia 18 kwietnia 2015 w sprawie lokali socjalnych w Bolszewie. 2016-06-01 14:02:07