Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo

Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Gminy Wejherowo,
natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.

Wykaz petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo

 

Lp Numer kancelaryjny

 

Data wpływu
i forma złożenia
(pisemna, e-puap,
e-mail)

Imię i nazwisko albo
nazwa podmiotu
wnoszącego petycję

(w przypadku wyrażenia
zgody na ujawnienie danych

Imię i nazwisko albo
nazwa podmiotu
trzeciego wnoszącego
petycję
 (w przypadku gdy petycja składana
jest w interesie
podmiotu trzeciego
i podmiot wyraził 
zgodę na ujawnienie danych

 

Przedmiot petycji Treść petycji Osoba/Referat wiodący

Wyznaczony
termin rozpatrzenia petycji

Informacja o przebiegu postępowania

Data zawiadomienia

 Treść 
zawiadomienia

1. 6312/2016 20.04.2016 r. pisemna     Brak zgody na utworzenie lokali socjalnych przy
ul. Bukowej w Bolszewie
 kliknij RIGK tel.  58 677-97-42 21 lipca 2016 r.    21 lipca 2016 r. odpowiedź na petycję (kliknij)
2.  

10.05.2017 r.

email

    Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017  kliknij OR tel. 58 677 - 97 - 11     17 maja 2017 r.  odpowiedź na petycję (kliknij)
3. 11359 10.08.2017 pisemna     Wniosek o budowę utwardzonej ulicy Jęczmiennej wraz z odwodnieniem kliknij RIGK te.58 677-97-13   Petycja została sierowana do Wójta Gminy Wejherowo i Przewodniczacego Rady Gminy Wejherowo.
Odpowiedzi udzieli Wójt Gminy Wejherowo przekazana referatowi metrytorycznemu
  odpowiedź na petycję (kliknij)
4. 13909

29.09.2017

mail

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o.ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

 

Wniosek o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

kliknij OR tel. 58 677 - 97 - 11   Treść petycji została sierowana do Dyrektorów Szkół 9.10.2017 r. odpowiedź na petycję 
5 1125 19.01.2018 Nie wskazano osoby - mieszkańcy Gościcina   Wniosek o utwardzenie drogi ziemnej w Gościcinie kliknij OR tel. 58 677 - 97 - 11   Na podstawie art.7 ust. 1, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia   odpowiedź na petycję
6 1126 19.01.2018 Nie wskazano osoby - mieszkańcy Gościcina   Wniosek o oświetlenie ulicy Koralowej w Gościcinie i zakrętu na łączeniu ul.Zielony Dwór i ul.Bursztynowej kliknij  OR tel. 58 677 - 97 - 11   Na podstawie art.7 ust. 1, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia   odpowiedź na petycję
7 1688 29.01.2018  Osoba prywatna   Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego. kliknij  OR tel. 58 677 - 97 - 11   Petycja została sierowana do Wójta Gminy Wejherowo i Przewodniczacego Rady Gminy Wejherowo.
Odpowiedzi udzieli Wójt Gminy Wejherowo, przekazana referatom metrytorycznym
  odpowiedź na petycję 
8 8888 15.06.2018 grupa mieszkańców  
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów
kliknij OR tel. 58 677 - 97 - 11   Na podstawie art.7 ust. 1, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia   odpowiedź na petycję
9 8887 15.06.2018 grupa mieszkańców   Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. kliknij OR tel. 58 677 - 97 - 11   Na podstawie art.7 ust. 1, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia   odpowiedź na petycję 
10 9105 19.06.2018 grupa mieszkańców   Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie zmiany zapisów "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczących Sołectwa Łężyce kliknij OR 58 677-97-11   Na podstawie art.7 ust. 1, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia   odpowiedź na petycję
11 12299 10.08.2018 grupa mieszkańców   Petycja mieszkańców ul.Głównej w Bolszewie o założenie progu zwalniającego. kliknij RIGK 58 677-97-17   przygotowano odpowiedź   odpowiedź na petycję
12 12828 21.08.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.   Petycja Spółki Szulc-EfektSp. z o.o. w sprawie przekazania petycji dot. "walki ze smogiem i ekologicznych źródeł energii" dyrektorom szkół. kliknij OR 58 677-97-11   petycja przekazana do zalatwienia   odpowiedź na petycję
13 14193 13.09.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.   Petycja Spółki Szulc-Efekt Sp. z o.o. o próbę wdrożenia Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.  kliknij OR 58 677-97-11        
14 17561 9.11.2018 Szulc-Efekt Sp. z o.o.   Petycja nr OR.152.10.2018 w sprawie dokonania analizy  wdrożenia procedur z pełnym użytkowaniem komunikacji elektronicznej kliknij OR 58 677-97-11; RZPiFZ 58 677-97-40   przygotowano odpowiedź   odpowiedź na petycję
                       
                       
                       
                       
           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 01-06-2016 14:01:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czerwiński 01-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 29-11-2018 15:07:11