Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XXI Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 6 lipca 2016 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXI/242/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Górze 2016-07-12 07:58:01
dokument UCHWAŁA NR XXI/241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2016-07-12 07:57:26
dokument UCHWAŁA NR XXI/240/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów. 2016-07-12 07:56:43
dokument UCHWAŁA NR XXI/239/2016 w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo. 2016-07-12 07:55:37
dokument UCHWAŁA NR XXI/238/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadania pod nazwą: "Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G na odcinku Gniewowo - Zbychowo". 2016-07-12 07:54:07
dokument UCHWAŁA NR XXI/237/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028. 2016-07-12 07:52:43
dokument UCHWAŁA NR XXI/236/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-07-12 07:51:45
dokument UCHWAŁA NR XXI/235/2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. ?System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II? Działanie 6.2 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2016-07-12 07:50:43
dokument UCHWAŁA NR XXI/234/2016 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego przez Powiat Wejherowski pn. ?System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I? Działanie 6.1. Aktywna Integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 2016-07-12 07:49:21
dokument UCHWAŁA NR XXI/233/2016 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 2016-07-12 07:47:35
dokument UCHWAŁA NR XXI/232/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:46:47
dokument UCHWAŁA NR XXI/231/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:45:29
dokument UCHWAŁA NR XXI/230/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kniewo i Zamostne w Gminie Wejherowo, na obszarze ograniczonym linią kolejową, Aleją Lipową i terenem za rzeką Redą 2016-07-12 07:43:48
dokument UCHWAŁA NR XXI/229/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kniewo i Góra w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym po północno-zachodniej stronie jeziora Orle 2016-07-12 07:42:39
dokument UCHWAŁA NR XXI/228/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Orle i Góra w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym po południowo-wschodniej stronie jeziora Orle. 2016-07-12 07:41:52
dokument UCHWAŁA NR XXI/227/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej. 2016-07-12 07:40:13
dokument UCHWAŁA NR XXI/226/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo - Park w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:39:30
dokument UCHWAŁA NR XXI/225/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ulicami Strażacką, Leśną, Zamostną i Broniewskiego oraz działkę nr 694 przy ul. Strażackiej w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:38:49
dokument UCHWAŁA NR XXI/224/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:37:53
dokument UCHWAŁA NR XXI/223/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo. 2016-07-12 07:36:07
dokument Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 6 lipca 2016 r. spakowane zip. 2016-07-12 07:59:26