Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Informacja o obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Ustawa przewiduje, że z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy posiadają oczyszczalnie przydomowe, zgodne z odrębnymi przepisami.
  2. Zgodnie z art. art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 139 ze zm.) przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.
  3. Obowiązek przyłączenia podlega egzekucji w trybie administracyjnym. Dla uniknięcia uciążliwości i konsekwencji związanych z administracyjnym egzekwowaniem obowiązku przyłączenia do sieci, prosimy mieszkańców, którzy nie podjęli jeszcze działań związanych z przyłączeniem o niezwłoczne rozpoczęcie procedury przyłączenia oraz o dokonanie podłączenia.
  4. W celu podłączenia do sieci kanalizacyjnej należy złożyć w PEWIK Gdynia zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia (druk FOT-D-01-c) wraz z załącznikami:

- aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością i ewentualnym wskazaniem trasy przyłączenia (mapę wydaje Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, tel. 58-572-94-61)

- odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie

Wszelkie sprawy związane z przyłączeniem należy załatwiać w PEWIK Gdynia, Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 29,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311.

 

  1. W Gminie Wejherowo istnieje obecnie system dopłat do przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej oparty o Uchwałę NR XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz.U. Woj. Pom. 2015, poz. 2667). W miarę możliwości, w tym dostępnych środków finansowych, system ten będzie kontynuowany w kolejnych latach. Dopłata przysługuje osobom, które podłączą się w ciągu 6 miesięcy od wybudowania i oddania do użytkowania sieci kanalizacyjnej.

    INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁACZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 15-09-2016 13:08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 15-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 15-09-2016 13:08:32