Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XXII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 7 września 2016 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2016 r. spakowane zip. 2016-09-19 07:33:27
dokument UCHWAŁA NR XXII/258/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2016-09-15 14:31:45
dokument UCHWAŁA NR XXII/257/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-09-15 14:31:16
dokument UCHWAŁA NR XXII/256/2016 w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo w roku 2017 do programu wieloletniego pod nazwą: ?Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019? oraz w sprawie zawarcia umów partnerskich. 2016-09-15 14:30:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/255/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo 2016-09-15 14:30:02
dokument UCHWAŁA NR XXII/254/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-09-15 14:29:26
dokument UCHWAŁA NR XXII/253/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-09-15 14:28:57
dokument UCHWAŁA NR XXII/252/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 2016-09-15 14:28:26
dokument UCHWAŁA NR XXII/251/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-09-15 14:27:53
dokument UCHWAŁA NR XXII/250/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2016-09-15 14:27:24
dokument UCHWAŁA NR XXII/249/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2016-09-15 14:26:47
dokument UCHWAŁA NR XXII/248/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2016-09-15 14:26:16
dokument UCHWAŁA NR XXII/247/2016 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych we wsi Gościcino. 2016-09-15 14:25:44
dokument UCHWAŁA NR XXII/246/2016 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Bolszewo. 2016-09-15 14:25:09
dokument UCHWAŁA NR XXII/245/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gniewowie 2016-09-15 14:24:25
dokument UCHWAŁA NR XXII/244/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gowinie 2016-09-15 13:13:29
dokument UCHWAŁA NR XXII/243/2016 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej. 2016-09-15 13:13:08