Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XXV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 14 grudnia 2016 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXV/301/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wejherowo 2017-01-02 09:10:47
dokument UCHWAŁA NR XXV/300/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Wejherowo 2016-12-20 07:53:38
dokument UCHWAŁA NR XXV/299/2016 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej funkcjonowania punktu zlewnego w aspekcie technicznym i technologicznym z analizą ekonomiczną za II półrocze 2015 r. i pierwsze półrocze 2016 r. oraz w zakresie produkcji, dystrybucji i rozliczenia wody z ujęć gminnych za II półrocze 2015 r. i pierwsze półrocze 2016 r. 2016-12-20 07:53:00
dokument UCHWAŁA NR XXV/298/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-20 07:51:57
dokument UCHWAŁA NR XXV/297/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo. 2016-12-20 07:50:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/296/2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok. 2016-12-20 07:49:46
dokument UCHWAŁA NR XXV/295/2016 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2017 2016-12-20 07:48:33
dokument UCHWAŁA NR XXV/294/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 2016-12-20 07:46:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/293/2016 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 2016-12-20 07:45:22
dokument UCHWAŁA NR XXV/292/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2016-12-20 07:44:46
dokument UCHWAŁA NR XXV/291/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2016-12-20 07:44:07
dokument UCHWAŁA NR XXV/290/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Gościcino 2016-12-20 07:43:31
dokument UCHWAŁA NR XXV/289/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej we wsi Gowino 2016-12-20 07:42:53
dokument UCHWAŁA NR XXV/288/2016 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej gospodarki gminnym zasobem lokalowym i gruntowym. 2016-12-20 07:41:12
dokument UCHWAŁA NR XXV/287/2016 wprowadzająca zmiany do Uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wejherowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2016-12-20 07:40:13
dokument UCHWAŁA NR XXV/286/2016 w sprawie zmiany Uchwały o przystąpieniu Gminy Wejherowo do tworzonego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów alkoholowych "Zdrowa Rodzina - zdrowa Gmina". 2016-12-20 07:39:31
dokument UCHWAŁA NR XXV/285/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2017 2016-12-20 07:38:25
dokument Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2017 r. spakowane zip. 2016-12-20 07:55:13