Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2017 r. GOK ZOSTAJE POLĄCZONY z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

UCHWAŁA NR XXIV/284/2016 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 9 ust.1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, 423, z 2015 r. poz. 337, 1505, z 2016 r. poz. 1020) art. 10, art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642, 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 01.01.2017 r. dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie,w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.

§ 2. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się statut Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. 2. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, wykreśleniu ulegną łączone instytucje, o których mowa w § 1.

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Hubert Toma

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 30-12-2016 14:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Czerwiński 30-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 30-12-2016 14:30:52