Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo?, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-12-19 14:54:54
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. wydał decyzję nr RGN.6220.03.2016, w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-12-19 14:52:13
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?. 2017-12-11 14:52:06
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na dz. nr 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2017-12-07 14:54:55
dokument Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 2 sierpnia 2017 r., złożony przez Panią Joannę Łukaszewską - pełnomocnika Spółlki DOMAX Sp. z o.o., Al. Parku Krajobrazowego 109, 84-207 Łężyce, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno-magzynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łeżyce, Gmina Wejherowo? . 2017-11-23 14:59:52
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo?. 2017-11-22 15:23:55
dokument Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-11-21 15:01:42
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-11-20 15:22:12
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-11-17 15:16:19
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-11-17 15:15:40
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-11-17 15:15:22
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-11-17 15:15:03
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 102 drzew z działek nr ewid.: 223/8, 224/1 i 366, obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2017-11-15 07:31:43
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami magazynowymi oraz rozbudowa budynku biurowego i hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu GRUBA RECYKLING Sp. z o.o.?, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo. 2017-11-15 07:31:04
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 273/4, 273/12, 273/11, obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo 2017-10-31 07:25:48
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 7/32, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2017-10-31 07:25:14
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 drzew z działek nr ewid. 273/4, 273/12, 273/11, obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo 2017-10-31 07:24:51
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 7/32, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2017-10-31 07:24:28
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 576/31, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-10-25 15:24:42
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy 2017-10-25 07:36:12
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani kajakowej w Bolszewie 2017-10-25 07:34:27
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani kajakowej nad Jeziorem Orle 2017-10-25 07:33:26
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przenioski - stopnie wodne przed Jeziorem Orle na rzece Reda 2017-10-25 07:32:21
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa Zakładu Przetwórstwa Rolno - Spożywczego w Górze 2017-10-25 07:30:41
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Eksploatacja kruszywa w Ustarbowie 2017-10-25 07:28:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Realizacja stacji paliw w Łężycach 2017-10-25 07:27:14
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działek nr ewid. 24/7 i 285/2, obręb Gniewowo, Gmina Wejherowo 2017-10-25 07:24:06
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działek nr ewid. 24/7 i 285/2, obręb Gniewowo, Gmina Wejherowo 2017-10-25 07:23:38
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 19 października 2017 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-10-24 10:07:05
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo?. 2017-10-23 07:25:33
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-10-23 07:24:44
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-10-23 07:24:07
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 322/53, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-10-23 07:23:37
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 322/53, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-10-23 07:23:08
dokument Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Przetwórstwa Rolno ? Spożywczego ? Zakład Przetwórstwa Mięsnego na działce nr ewid. 177/5, obręb Góra, Gmina Wejherowo 2017-10-13 11:36:30
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2017-10-04 07:35:10
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 265, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2017-09-22 14:45:32
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2017-09-07 15:18:50
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 576/31, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-09-07 15:18:21
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 96, obręb Zbychowo, Gmina Wejherowo 2017-09-07 15:18:04
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 96, obręb Zbychowo, Gmina Wejherowo 2017-09-07 15:16:49
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2017-09-07 15:15:54
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2017-09-07 15:15:25
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Ustarbowo II?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 71/1 i 109/2 (części) obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo 2017-09-05 15:13:25
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz.: 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2017-08-16 07:49:10
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12", na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo. 2017-08-08 12:02:48
dokument Decyzja o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 85/5, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-07-28 14:49:19
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 85/5, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-07-28 14:49:02
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 265, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2017-07-24 07:26:40
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 815 i 814/2, obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2017-07-19 15:40:36
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 815 i 814/2, obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2017-07-19 15:39:40
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2017-07-14 15:29:52
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Ustarbowo II?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 71/1, 109/2 (części) obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo. 2017-07-14 15:29:29
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 265, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2017-07-14 07:33:11
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 103 drzew z działek nr ewid.: 223/8, 224/1 i 366, obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2017-07-14 07:31:37
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 10 lipca 2017 r. przekazał do opiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., uzupełniony w dniu 24 października 2016 r., złożony przez Pana Artura Juszkiewicz - pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-07-12 15:36:08
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działek nr ewid. 134 i 102, obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2017-07-06 07:36:47
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 168, obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2017-07-06 07:36:27
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 134, obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2017-07-06 07:36:05
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 168, obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2017-07-06 07:35:34
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 265, obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2017-06-30 15:17:48
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Przetwórstwa Rolno ? Spożywczego ? Zakład Przetwórstwa Mięsnego na działce nr ewid. 177/5, obręb Góra, Gmina Wejherowo 2017-06-26 15:01:49
dokument Obwieszczenie, iż w dniu 21 czerwca 2017 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.03.2016, w sprawie dopuszczenia jako dowód w sprawie opinii biegłego do spraw ochrony środowiska na okoliczność ustalenia, czy planowane przedsięwzięcie polegające na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo, należy do mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko środowisko oraz czy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2017-06-22 15:27:52
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-19 07:31:49
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-19 07:31:28
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-19 07:31:03
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-19 07:30:37
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-19 07:30:02
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2017-06-14 15:35:48
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-09 07:27:09
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-09 07:26:47
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-09 07:25:54
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-05 07:32:02
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-05 07:31:43
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-05 07:31:22
dokument Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za usunięcie 2 drzew bez zezwolenia z działki nr ewid. 3/10, obręb Zbychowo, Gmina Wejherowo 2017-06-05 07:30:38
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-06-05 07:30:19
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-31 15:18:12
dokument Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za usunięcie 2 drzew bez zezwolenia z działki nr ewid. 3/10, obręb Zbychowo, Gmina Wejherowo 2017-05-31 15:17:50
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-15 15:15:04
dokument Decyzja o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-12 15:26:18
dokument Decyzja o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-12 15:25:47
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-11 14:56:36
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-11 14:56:18
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-11 14:55:56
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-11 14:55:37
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:17:56
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:17:40
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:17:25
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:17:07
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:16:41
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:16:25
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:16:04
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:15:41
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:15:24
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:15:01
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:14:39
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:14:09
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/3, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-09 15:13:48
dokument Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ?Zmiana technologii przerobu kopaliny pospolitej - piasku z metody suchej na linię przerobu na mokro z wykorzystaniem przesiewacza Powerscreen Chieftain 2100, zasilanego w wodę ze studni głębinowej zlokalizowanej poza ustanowionym obszarem górniczym?, na działkach oznaczonych numerami: 11/2-11/7, 11/9-11/10 oraz 12/7-12/12 obręb ewid. Góra, Gmina Wejherowo 2017-05-05 07:28:25
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/3, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-05-05 07:26:57
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-05-05 07:26:35
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-05-05 07:26:08
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-04-25 15:30:48
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża USTARBOWO II?, na działce nr ewid. 71/1 i 109/2 obręb Ustarbowo, Gmina Wejherowo. 2017-04-21 15:27:10
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Realizacja stacji paliw w miejscowości Łężyce na działce nr 98/91?. 2017-04-20 15:20:54
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej z pomostem i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orle?, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 197, 199, 200/1 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-04-13 12:43:34
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przenoski - stopnie wodne przed Jeziorem Orle na rzece Reda? zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: - 133, 153, 301 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo, - 129, 202/1, 204 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-04-11 15:17:26
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani Flisaka w Bolszewie? na działce oznaczonej ewid, nr 368 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-04-10 14:41:34
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 16 drzew z działki nr ewid. 168/9, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-04-07 07:30:22
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Instalacja do odzysku odpadów tworzyw sztucznych? , na dz. 10/2 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo? 2017-04-06 15:16:20
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-04-05 15:31:48
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przenoski ? stopnie wodne przed jeziorem Orle na rzeca Reda?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: - 133, 153, 301 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo, - 129, 202/1, 204 obręb Góra, Gmina Wejherowo. 2017-03-31 15:23:42
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 181, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-03-31 15:23:17
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 181, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-03-31 15:22:14
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-30 14:24:26
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy?, na dz. nr ewid. 368 obr. Bolszewo, Gm. Wejherowo 2017-03-30 14:23:56
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bolszewo? na działkach oznaczonych ewid, nr. 67 i 68/2 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo 2017-03-30 14:23:27
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy?, na dz. nr ewid. 368 obr. Bolszewo, Gm. Wejherowo 2017-03-29 15:29:25
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-29 07:31:47
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-27 16:09:29
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-27 16:09:08
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/2, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-27 16:07:56
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-24 07:27:16
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Realizacja stacji paliw w miejscowości Łężyce na działce nr 98/91?. 2017-03-17 15:17:27
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:40:36
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:40:19
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:39:57
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:39:34
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:39:17
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:39:00
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:38:44
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:38:24
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:38:03
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/3, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:37:34
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 22 drzew z działki nr ewid. 168/9, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-03-16 15:37:18
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przystani kajakowej w miejscowości Bolszewo? na dz. nr ewid. 67 i 68/2 obr. Bolszewo, Gm. Wejherowo 2017-03-15 15:18:18
dokument Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo? 2017-03-15 07:33:41
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa, rozbudowa i modernizacja stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr: 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 220 (obręb Warszkowo) w miejscowości Warszkowo, Gmina Wejherowo. 2017-03-03 14:52:20
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-02 15:24:06
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 167, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-03-01 07:32:55
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 108, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-02-28 12:38:52
dokument Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 14/3, 14/5, 14/7 i 14/10 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo. 2017-02-27 07:24:51
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 108, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-02-27 07:24:32
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki o nr ewid. 108, obręb Gowino, gmina Wejherowo 2017-02-27 07:24:13
dokument Decyzja w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-02-16 15:29:33
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do fermentacji metanowej odpadów na terenie Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach", na działkach o nr ewid. 7/60, 7/95 i 177/2 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2017-02-10 15:30:56
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-02-01 07:39:11
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działek nr ewid. 3/28 i 3/19, obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo 2017-02-01 07:38:52
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/1, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-01-31 07:28:01
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/1, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-01-31 07:27:45
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/1, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo 2017-01-31 07:27:23
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/1 i 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo. 2017-01-31 07:26:47
dokument Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Realizacja stacji paliw w miejscowości Łężyce na działce nr: 98/91? w Gminie Wejherowo 2017-01-26 15:36:13
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1335, obręb Bolszewo, gmina Wejherowo. 2017-01-18 07:34:17
dokument Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1335, obręb Bolszewo, gmina Wejherowo 2017-01-16 07:35:09
dokument Decyzja w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2017-01-10 15:05:04
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 53, obręb Gniewowo, gmina Wejherowo 2017-01-10 07:33:14
dokument Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 168, obręb Zbychowo, gmina Wejherowo 2017-01-10 07:32:46