Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów w Łężycach, Kąpinie, Gowinie, Nowym Dworze Wejherowskim. 2017-12-04 15:34:17
dokument Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. 2017-11-02 09:49:40
dokument Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. 2017-11-02 09:49:09
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino pomiędzy linią kolejową a ulica Słoneczną 2017-10-26 15:20:33
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-10-09 10:35:24
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (plan dla fragmentu wsi Bolszewo Osiedle za rzeką). 2017-09-14 15:12:54
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (fragment wsi Góra). 2017-09-14 15:12:08
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Góra w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-28 14:52:51
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-28 14:50:21
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXXII/381/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2017-07-06 15:02:38
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo - Osiedle za rzeką. 2017-06-27 15:23:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podjęcia uchwała dot. planów zagospodarowania w m.Sopieszyno i m.Pętkowice. 2017-06-21 14:10:13
dokument Obwieszczenie, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.06.2017 r. do 10.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 309, Urzędu Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6. 2017-06-12 15:29:38
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXVII/304/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2017-06-12 15:28:40
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie rozpatrzenie uwag złozonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 13 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. 2017-05-05 15:42:20
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra. 2017-03-15 15:19:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-03-06 07:34:34