Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 06-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie oświetlenia ulicznego - na terenie działek nr: 812, 816/1, 819/1, 824, 813/1, 814/1, 1306 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733. 3.2017 z dn. 15-03-2017 r.