Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 16-02-2017 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Michała Srokę, zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 173, 227, 191 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.4.2017 z dn. 20-03-2017 r.