Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XXVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 22 marca 2017 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na sesji w dniu 22 marca 2017 .zip 2017-03-27 16:24:13
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/342/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Wejherowo do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe 2017-03-27 16:22:59
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/341/2017 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2017-03-27 16:22:19
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/340/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 2017-03-27 16:21:46
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/339/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku. 2017-03-27 16:21:16
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/338/2017 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej 2017-03-27 16:20:46
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/337/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2014- 2021 2017-03-27 16:20:10
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/336/2017 w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. F.Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 2017-03-27 16:19:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/335/2017 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie oraz w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji 2017-03-27 16:18:40
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/334/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028. 2017-03-27 16:17:59
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/333/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. 2017-03-27 16:17:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/332/2017 w sprawie przyjęcia i wdrożenia ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo? 2017-03-27 16:16:48
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/331/2017 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2017 2017-03-27 16:16:16
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/330/2017 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2017-03-27 16:15:41
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/329/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2017-03-27 16:15:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/328/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Zbychowo 2017-03-27 16:14:28
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/327/2017 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Bolszewo 2017-03-27 16:13:53
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/326/2017 w sprawie nadania nazw ulicom w Bolszewie 2017-03-27 16:13:01
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/325/2017 w sprawie nadania nazw ulicom w Gowinie 2017-03-27 16:12:09
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2017-2020 "Teleopieka dla potrzebujących". 2017-03-27 16:11:37