Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 28-03-2017 r. złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Michała Nikielskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV - na terenie działek nr: 27, 55, 522/1, 522/2, 522/3, 522/4 - w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo