Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-05-2017 r. (skorygowany w dniu 15-05-2017 r.) przez Gminę Wejherowo, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Przemysława Pietrzaka, Środowisko Plus Kąkol i Pietrzak sp. j., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie koryta betonowego wraz z osadnikiem - na terenie działek nr: 503/1, 503/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo