Obwieszczenie, iż w dniu 10 lipca 2017 r. przekazał do opiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie, wniosek z dnia 11 lutego 2016 r., uzupełniony w dniu 24 października 2016 r., złożony przez Pana Artura Juszkiewicz - pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: ?30408 Bolszewo?, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo.