Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-07-2017 r. (uzupełnionego w dniu 20-07-2017 r.) przez Pana Piotr Szlas, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami - na terenie działek nr: 151/2, 151/3, 154/6, 602, 1284 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2017 z dn. 23-08-2017 r