Zawiadomienie, że postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 20 lipca 2017 r., złożony przez Panią Katarzynę Walkowiak - pełnomocnika Spółki GRUBA RECYKLING Sp. z o.o., ul. Klimka 12, 84-241 Gościcino, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Zwiększenie mocy przerobowych instalacji do recyklingu kabli funkcjonującej w miejscowości Gościcino przy ul. Klimka 12, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo?, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RGN.6220.15.2017 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko