Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku ze zmianą lokalizacji przedsięwzięcia oraz obszaru jego oddziaływania - ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin - Gdańsk, Etap VI Reszki - Wiczlino 2018-03-21 10:47:03
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Kąpinówka po kaszubsku" - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco-Kąpino 2018-03-12 15:31:48
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - uwaga termin dla ulic w Gościcinie i Łężycach kończy się 19 marca 2018 r. 2018-03-12 07:32:39
Obowiązek przyłączenia się do kanalizacji mieszkańców Kąpina. 2018-03-08 15:20:12
Gmina Wejherowo zamierza uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. 2018-03-06 15:18:17
Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO ( z Osadą Miga), GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 10 MARCA 2018 R. 2018-03-05 15:16:58
Uwaga na zamarzające wodomierze! 2018-02-27 09:55:00
UWAGA w 2018 roku odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów 2018-02-26 07:38:25
Uzyskanie dofinansowania na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej - tylko trzy kroki i tylko 6 miesięcy od oddania sieci do użytku. 2018-02-21 15:23:03
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ 2018-02-21 11:47:10
Ogłoszenie o naborze na utylizację azbestu. 2018-02-16 15:28:12
Ogłoszenie o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2018-02-16 15:27:52
Komunikat PEWiK o jakości wody za II półrocze 2017 2018-02-09 15:20:08
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych" - SPON Barka 2018-02-05 14:18:55
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - fragment planu "Przy granicy". 2018-02-01 14:52:29
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2018 roku. 2018-01-29 13:28:40
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP " 2018-01-25 07:32:54
PRZYPOMINAMY O NOWYCH STAWKACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2018-01-24 07:32:55
Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie pomiaru hałasu. 2018-01-17 15:20:32
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. 2018-01-08 12:50:31
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. 2018-01-08 11:01:44
UWAGA! Zbiórka choinek świątecznych! 2018-01-04 14:49:57
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego ""Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo - sportowej w Bolszewie". 2018-01-04 14:48:39
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze". 2018-01-04 14:47:52
Harmonogramy odbioru odpadów 2018-01-03 15:02:35
Przerwa w dostawie wody w Łężycach w dniu 3 stycznia 2018 r. 2018-01-02 13:23:44
UWAGA - właściciele lasów prywatnych - wykonywany jest plan urządzenia lasu. 2018-01-02 08:49:26
Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 roku. 2018-01-02 08:47:43
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. 2018-01-02 08:46:58