Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 490/5 obręb Gościcino, gmina Wejherowo 2018-12-21 13:29:28
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 490/5 obręb Gościcino, gmina Wejherowo 2018-12-21 13:29:06
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?: 1) ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, 2) ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, 3) ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, na działkach oznaczonych ewid. nr: 368, 369, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-12-21 11:06:04
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?: 1. ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, 2. ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, 3. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, na działkach oznaczonych ewid. nr: 368, 369, 370 i 371 obr. Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-12-21 11:05:39
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-12-14 15:27:02
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. 2018-12-11 15:33:25
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.97.2018 2018-12-07 15:27:39
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.96.2018 2018-12-07 15:27:12
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-12-07 15:25:52
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 14 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-16 14:51:28
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/35 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-16 14:51:06
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-15 15:00:13
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/33 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-15 14:59:50
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 64/33 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-15 14:59:22
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo 2018-11-15 14:58:57
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?: 1) ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, 2) ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, 3) ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, na działkach oznaczonych ewid. nr: 368, 369, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-11-15 14:58:25
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie i przebudowie istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii RAS?. 2018-10-16 07:28:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. "Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo". 2018-08-14 15:26:35
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie i przebudowie istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii RAS?, na działkach o nr ewid. 427, 428, 429/4, 429/6 i 432/1 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo 2018-08-14 15:25:05
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/88 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2018-08-10 15:25:37
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 98/88 obręb Łężyce, gmina Wejherowo 2018-08-10 15:25:15
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozdudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynia poprzez budowę chodnika oraz budowę oświetlenia na odcinku od km 3+430 do km 4+780?. 2018-07-10 14:56:48
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 368, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-05-04 07:20:19
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Elektryfikacja i automatyzacja jazu ulgowego w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 368 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-05-04 07:19:40
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa przepławki przy jazie ulgowym w km 27+450 Kanału Redy?, w ramach projektu ?Przebudowa/remont jazu ulgowego w Bolszewie i budowa przepławki przy jazie?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 368, 370 i 371 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo. 2018-05-04 07:19:09
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące zanieczyszczenia atmosfery w miejscowościach Gminy Wejherowo. 2018-03-27 15:53:11
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu eferktywnego wykorystania nowoczesnych technologii RAS?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 427, 228, 429/4, 429/6, 432/1 obr. Gościcino, Gmina Wejherowo. 2018-03-23 15:23:55
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa i przebudowa istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu eferktywnego wykorystania nowoczesnych technologii RAS?, na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 427, 228, 429/4, 429/6, 432/1 obr. Gościcino, Gmina Wejherowo. 2018-03-16 15:21:23
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 10 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2018-02-28 15:26:18
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 52 drzew i 304 m2 krzewów z działki nr ewid. 155 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo 2018-02-28 15:25:44
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 72 i 109/1 obręb Kniewo, 110 obręb Zamostne, 175 obręb Góra, Gmina Wejherowo 2018-02-21 15:20:53
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo 2018-02-19 14:23:13
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 263/2 obręb Pętkowice, Gmina Wejherowo 2018-02-19 14:22:44
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działki nr ewid. 263/2 obręb Pętkowice, Gmina Wejherowo 2018-02-19 14:22:00
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo 2018-02-14 07:27:56
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 164/7 obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2018-01-31 07:32:10
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 164/7 obręb Gowino, Gmina Wejherowo 2018-01-31 07:31:48
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo 2018-01-22 14:35:56
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo 2018-01-22 14:35:34
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 366 obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2018-01-17 07:30:14
NWniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działki nr ewid. 366 obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo 2018-01-16 14:19:07
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 23 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, Gmina Wejherowo 2018-01-15 15:00:05
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 drzew z działek nr ewid.: 72 i 109/1 obręb Kniewo, 110 obręb Zamostne, 175 obręb Góra, Gmina Wejherowo 2018-01-04 07:31:57
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo 2018-01-04 07:31:33
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo 2018-01-04 07:31:11