Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino. 2018-12-21 11:06:59
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. 2018-12-10 15:18:54
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino 2018-12-06 13:56:23
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice. 2018-11-26 15:35:46
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2. Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w gminie Wejherowo. 2018-11-05 15:26:33
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 15:28:16
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino (Przy granicy). 2018-09-06 14:40:03
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo i wsi Kąpino 2018-09-05 11:03:31
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2018-09-05 11:02:54
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 181, 206, 252/8, 242, 251/8, 251/10, 251/11, 120/1, 39/6, 39/12, 39/29, 42/5, 39/20, 39/27 2018-08-17 15:03:53
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-08-13 15:37:36
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo 2018-08-13 15:37:09
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino 2018-08-13 15:36:32
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski (290/4 i 290/5) 2018-08-10 15:24:27
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice 2018-08-10 15:23:34
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-08-02 09:19:35
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo Os. za rzeką 2018-07-31 09:59:14
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-07-26 08:45:38
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5. 2018-07-11 14:34:24
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo (Osiedle a rzeką). 2018-07-11 14:32:33
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie terenów 03-KDD, 25-MN,U, 26-MN,U, 27-MN,U (wzdłuż ul. Polnej na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Orzechowej) 2018-07-05 15:20:55
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 322/114, 322/113, 600/56 2018-06-25 07:33:48
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kąpinie 2018-06-25 07:32:56
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-06-14 08:11:05
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pętkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze pola golfowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-09 07:30:16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-05-09 07:29:48
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino. 2018-05-04 15:18:23
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. 2018-03-12 15:27:56
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle. 2018-03-12 15:27:22
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. 2018-03-02 15:28:58
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo 2018-02-28 15:24:59
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-26 07:36:41
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 99, 100, 389/114, 323/185, 323/186, 323/187, 323/188, 323/189, 323/184, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/18, 336. 2018-02-22 15:15:02
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-13 07:25:07
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - plan "Przy granicy". 2018-02-01 14:53:12
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-09 07:32:48