Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Powtórzenie zapytania_Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo 2018-05-08 13:32:39
Oczyszczenie i odtworzenie rowów oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-30 11:03:10
Zapytanie ofertowe przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych 2018-04-27 13:36:09
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Bieszkowice, Bolszewo, Gowino, Kąpino, Gościcino, Łężyce na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-23 08:16:08
Ekspertyza stanu technicznego muru oporowego w ciągu ul. Osiedlowej w Gościcinie 2018-04-19 10:55:06
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie 2018-04-13 08:36:41
Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych na terenie Gminy Wejherowo 2018-04-12 12:44:35
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo 2018-03-30 12:01:01
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2018-03-23 14:05:54
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo 2018-03-15 11:30:39
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2018-03-09 08:10:15
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone 2018-02-14 15:14:16
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew 2018-01-31 15:00:11
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 2018-01-30 14:54:04
Zapytanie ofertowe wycinka drzew 2018-01-29 15:27:08
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino 2018-01-29 12:29:20
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo 2018-01-29 12:29:17
[rozstrzygnięte] Wycena nieruchomości w Orlu i Zbychowie, dla celów określenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. 2018-01-25 15:14:06
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie nieruchomości z działki nr 2/24 w Kąpinie. 2018-01-19 14:54:00
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie 2018-01-18 09:19:56
[nierozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Bolszewie. 2018-01-10 11:53:33
[rozstrzygnięte] Podział działki nr 6/2 w Łężycach. 2018-01-09 15:28:09
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2018-01-08 14:01:33