Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 21 lutego 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2018-02-26 16:15:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/463/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-02-26 16:14:32
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2018-02-26 16:13:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 2018-02-26 16:13:20
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2018 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2018-02-26 16:12:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/459/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-02-26 16:12:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/458/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo oraz w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXII/255/2016 Rady Gminy Wejherowo w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo 2018-02-26 16:11:14
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2018 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo na 2018 rok 2018-02-26 16:10:29
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/456/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji funduszu sołeckiego za rok 2016 2018-02-26 16:09:55
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/455/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wejherowo na lata 2018 - 2021 2018-02-26 16:09:23
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/454/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo 2018-02-26 16:08:43
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/453/2018 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/304/2017 Rady Gminy Wejherowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2018-02-26 16:08:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie, w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bieszkowicach. 2018-02-26 16:07:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz Powiatu Wejherowskiego, nieruchomości gruntowych, położonych w Gowinie 2018-02-26 16:06:59
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2018-02-26 16:06:28
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/449/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2018-02-26 16:05:57
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/448/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Powiatu Wejherowskiego 2018-02-26 16:05:19
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gowino 2018-02-26 16:04:39
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2018-02-26 16:04:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieszkowice 2018-02-26 16:03:34