Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wodociągową, gazową, energetyczną teletechniczną telekomunikacyjną oraz deszczową?