Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 15-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 18-01-2018 r., w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 29-01-2018 r.) przez Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, działającą przez pełnomocnika Panią Mirosławę Szulc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 1088/5, 1090/4, 1097/6, 1103, 1112, 1114/1, 1116/1, 1117/1, 1118/1, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1141, 1143, 1146/1, 1270, 1278/1, 1278/2, 1279 (ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Sójkowa, ul. Wejherowska, ul. Majkowskiego, ul. Mickiewicza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2018 z dn. 01-03-2018 r.