Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców.

 

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

 

 

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców.

Podstawa prawna:

 • uchwała nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,

 • uchwała NR XL/484/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

 

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

 • ograniczenie emisji spalin i/lub zużycia opału w piecach zasilanych paliwem stałym poprzez ich modernizację

Czas trwania naboru:

 • od dnia 8 maja do dnia 8 czerwca br. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo w Wejherowie przy ul. Transportowej 1. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia wniosków:

 • Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru:

 • 20 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 2 do Regulaminu);

 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;

 3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

 4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;

 5. kopię umowy na przeprowadzenie modernizacji pieca.

 

Dofinansowanie modernizacji pieca zasilanego paliwem stałym dotyczy modernizacji przeprowadzonej w sposób, który posiada udokumentowany wpływ na zmniejszanie emisji np. poprzez „spalanie dymu” (dopalanie gazu odlotowego).

 

Niniejszy nabór nie dotyczy inwestycji polegających na wymianie źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez likwidację pieców opalanych węglem/koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą, olejem opałowym gazem ziemnym, ogrzewaniem elektrycznym, ograniczeniu zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych, montażu zestawów fotowoltaicznych.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Nie dopuszcza się łączenia dofinansowania przyznanego na zasadach określonych w uchwałach (patrz podstawa prawna) z jakimkolwiek innym współfinansowaniem przyznawanym przez Gminę Wejherowo, jej jednostki organizacyjne lub za ich pośrednictwem. Jednocześnie przypominamy, że dany Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowiska na nie więcej niż jedną inwestycję określoną w przywołanych wyżej uchwałach, w roku kalendarzowym.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

UCHWAŁA WRAZ Z WZOREM WNIOSKU W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_nr_xxviii_330_2017_w_sprawie_zasad_trybu_udzielania_oraz_rozliczania_dotacji_celowych_z_budzetu_gminy_w-wo_na_dofinansowanie_inwestycji.pdf (PDF, 61KB) 2018-05-24 14:54:20 129 razy
2 Ogłoszenie o naborze - modernizacja źródła energii cieplnej 2018.pdf (PDF, 10KB) 2018-05-09 07:32:32 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 09-05-2018 07:32:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Bianga 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 24-05-2018 15:05:46