Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Transportowej 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Wejherowo.

2.  Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji zadania publicznego i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązku ustawowego.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator informuje, że przekazane przez Pana/ią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa.

9. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email : oreszke@ugwejherowo.pl.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Kamiński 25-05-2018 11:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Olga Reszke 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamil Kamiński 25-05-2018 11:33:36