Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XLII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 30 maja 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2018-06-07 07:32:40
dokument UCHWAŁA NR XLII/513/2018 w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Wejherowskiego na okręgi wyborcze 2018-06-07 07:31:47
dokument UCHWAŁA NR XLII/512/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. 2018-06-07 07:31:09
dokument UCHWAŁA NR XLII/511/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo 2018-06-07 07:30:22
dokument UCHWAŁA NR XLII/510/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2017 2018-06-07 07:29:42
dokument UCHWAŁA NR XLII/509/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2017 rok 2018-06-07 07:29:00
dokument UCHWAŁA NR XLII/508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2018-06-07 07:28:21
dokument UCHWAŁA NR XLII/507/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo 2018-06-07 07:27:46
dokument UCHWAŁA NR XLII/506/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-06-07 07:26:49
dokument UCHWAŁA NR XLII/505/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wejherowo 2018-06-07 07:25:41
dokument UCHWAŁA NR XLII/504/2018 w sprawie powierzenia ?EKO DOLINA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach zadań własnych Gminy Wejherowo. 2018-06-07 07:24:52
dokument UCHWAŁA NR XLII/503/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo 2018-06-07 07:23:57
dokument UCHWAŁA NR XLII/502/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic we wsi Bolszewo. 2018-06-07 07:22:40
dokument UCHWAŁA NR XLII/501/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. 2018-06-07 07:21:31
dokument UCHWAŁA NR XLII/500/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2018-06-07 07:20:51
dokument UCHWAŁA NR XLII/499/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce. 2018-06-07 07:20:09
dokument UCHWAŁA NR XLII/498/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gowino. 2018-06-07 07:18:20
dokument UCHWAŁA NR XLII/497/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 2018-06-07 07:17:41