Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku, złożonego w dniu 24-05-2018 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Damps, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.17.2018 z dnia 13-06-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie: działki nr: 497/6 w miejscowości Gościcino oraz działek nr 686/2, 686/1, 689/2 w miejscowości Bolszewo w Gminie Wejherowo.