Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XLIII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 20 czerwca 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLIII/530/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028. 2018-06-26 07:25:17
dokument UCHWAŁA NR XLIII/529/2018 sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w gminie Wejherowo 2018-06-26 07:24:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/528/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2018-06-26 07:24:16
dokument UCHWAŁA NR XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 2018-06-26 07:23:42
dokument UCHWAŁA NR XLIII/526/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo 2018-06-26 07:23:01
dokument UCHWAŁA NR XLIII/525/2018 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2018-06-26 07:22:27
dokument UCHWAŁA NR XLIII/524/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej 2018-06-26 07:21:50
dokument Uchwała NR XLIII/523/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w 2018 roku długoterminowego kredytu bankowego. 2018-06-26 08:31:46
dokument UCHWAŁA NR XLIII/522/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo 2018-06-26 07:20:28
dokument UCHWAŁA NR XLIII/521/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowino 2018-06-26 07:19:24
dokument UCHWAŁA NR XLIII/519/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Góra 2018-06-26 07:18:09
dokument UCHWAŁA NR XLIII/520/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Orle 2018-06-26 07:18:44
dokument UCHWAŁA NR XLIII/518/2018 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zbychowo 2018-06-26 07:17:26
dokument UCHWAŁA NR XLIII/517/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania. 2018-06-26 07:16:38
dokument UCHWAŁA NR XLIII/516/2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2018-06-26 07:15:54
dokument UCHWAŁA NR XLIII/515/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2018-06-26 07:15:22
dokument UCHWAŁA NR XLIII/514/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu 2018-06-25 07:35:38