Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działki nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Jarzębinowa) i wydano decyzję nr 6733.16.2018 z dn. 05-07-2018 r.