Przypomnienie o terminach ubiegania się o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.


Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. Woj. Pom. poz. 1323 ze zm.) co do zasady można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Powyższe wynika z faktu, iż dotacje przyznawane są ze środków na ochronę środowiska, co do których wydatkowanie z budżetu powiązane musi być z szybkim osiągnięciem efektu ekologicznego. Wyjątkiem są podłączenia wymagające: wybudowania przepompowni przydomowej, sporządzenia projektu, wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej, gdzie termin wydłuża się do jednego roku.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.08.2018r.:

Bolszewo

Rejon ul. Bagiennej i Różanej - w zasięgu sieci wybudowanej w 2017r.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 16.08.2018r.:

Rejon ulic: Długiej (od Morelowej do Kaszubskiej), Mickiewicza, Kaszubska, Jana, Krętej, Wiśniowej, Waryńskiego, Władysława, Ogrodniczej, Kwiatowej, Żeromskiego (od Prusa do Mickiewicza), dz. 480/17 - od Polnej, Torowej, Rzeźnickiej, Poprzecznej, Północnej, Zachodniej, Kanałowej, Cichej, Wesołej, Polnej (od torów kolejowych do Kanałowej) - w zasięgu sieci wybudowanej w 2017r.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 10.09.2018r.:

Kąpino

Rejon ul. Wiejskiej, Kasztanowej, Kalinowej, Jesionowej, Grabowej, Cedrowej, Jaworowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Brzozowej, Dębowej, Cisowej, Sosnowej, Jodłowej oraz ul. Lipowa 13 i 15 - w zasięgu sieci wybudowanej w 2017r.

Dodatkowo - rejon ul. Wierzbowej i Lipowej - w zasięgu sieci wybudowanej w 2015r., która nie była wcześniej uruchomiona.

Uwaga - fragment sieci w ul. Wiejskiej (rejon plebanii) uruchomiony będzie po dalszej rozbudowie kanalizacji przewidywanej w 2018r.

Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 07.01.2019r.:

Kąpino

Rejon ul. Stefana Batorego - działki nr 546, 548, 549, 550, 551, 584, 581, 580, 577

Informujemy, że po upływie ww. terminów nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy, że wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci należy realizować w PEWIK Gdynia - Biuro Obsługi Klienta, ul. Witomińska 21,  81- 311 Gdynia, tel. (58) 66 87 311 (BOK).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 09-07-2018 07:23:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 09-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 09-07-2018 07:23:57