Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 07-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 24/2, 23/11 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.18.2018 z dn. 18-07-2018 r.