Obwieszczenie, iż Wójt Gminy Wejherowo w dniu 27 lipca 2018 r. wydał postanowienie nr RGN.6220.18.2018 akceptujące projekt rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo, wszczętego na wniosek Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo.