Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

 

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

 

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa.

Wysokość opłaty za 2019 r. pozostanie niezmieniona i wyniesie 48 zł.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów. Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Zgłoszenia posiadania bądź zaprzestania posiadania psa dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie stosownego formularza (kliknij).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Urząd Gminy przypomina również, że zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r (kliknij).

 

 

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami w Kodeksie wykroczeń (kliknij) wyraźnie zaostrzono kary za niedopilnowanie zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Zgodnie z art. 77 i art. 78 Kodeksu wykroczeń jeśli ktoś nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Właściciel agresywnego psa, który trzyma go na nieogrodzonej posesji bądź puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, będzie mógł zostać ukarany grzywną do 5 000 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy także, że sprawy utrzymywania zwierząt w Gminie Wejherowo uregulowane są Regulaminem utrzymania czystości i porządku stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwała nr XXII/255/2016 Rady Gminy Wejherowo z dnia 7 września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. Poz. 3298 ze zm.) (kliknij). W myśl zapisu § 30 tego Regulaminu właściciele psów zobowiązani są do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.

Niestosowanie się do Regulaminu samo w sobie stanowi wykroczenie, co wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na ponowne sygnały ze strony mieszkańców Gminy o wałęsających się psach na terenie Naszej Gminy przypominamy właścicielom czworonogów o stałym skutecznym dozorze nad psami, prowadzaniu ich poza swoimi posesjami na smyczy, niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp. lub jeśli pies jest przewodnikiem).

Co zrobić w przypadku wałęsających się psów?

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, można fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może też skierować wniosek do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,

  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. 58 677 97 06), a poza tymi godzinami - dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie (tel. 58 672 97 22). Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Osoby zgłaszające wyżej opisane sytuacje powinny liczyć się z możliwością powołania w charakterze świadka w sprawie o wykroczenie prowadzonej w stosunku do właściciela zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie. Średnio jedno zwierzę oddane do schroniska kosztuje Gminę około 1300 zł. W 2018 roku w ten sposób wydatkowano już ponad 100 tysięcy złotych. A wszystko to wynika, w większości przypadków, z ludzkiej nieodpowiedzialności za własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po terenach gminy, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców, szczególnie dzieci. Biorąc pod uwagę, że pieniądze Gminy to pieniądze mieszkańców przeznaczane na cele publiczne, rodzi się też pytanie, czy nie mamy w Gminie bardziej zasadnych wydatków, niż płacenie za nieodpowiedzialne zachowania właścicieli psów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 komunikat.pdf (PDF, 78KB) 2018-12-07 13:57:14 149 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 07-12-2018 13:57:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Drozdowski 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 07-12-2018 15:24:04