Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora szkoły. 2019-05-20 07:34:39
Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego. 2019-05-17 10:17:30
Zasady dla rolników dot. ASF. 2019-05-10 07:35:40
Elektroniczne wnioski o dopłaty tylko do 15 maja 2019 r. 2019-04-30 15:12:16
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 23.07.2019r. to Bolszewo rejon ulicy Słonecznej ? w zakresie odcinków sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2019r. 2019-04-30 08:06:11
UWAGA przerwa w dostawie wody 07.05.2019 r. Zamostne, Kniewo i Warszkowo 2019-04-26 14:55:30
Uwaga! W dniach od 20 kwietnia do 4 maja br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu. 2019-04-23 07:25:51
Urząd Gminy Wejherowo informuje, że od kwietnia br. rozpoczął funkcjonowanie objazdowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2019-04-15 15:27:21
Urząd Gminy Wejherowo informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych w sezonie 2019 2019-04-15 15:24:35
Zawiadomienie o możliwości uzyskania pomocy Państwa dot. zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń. 2019-04-01 15:50:06
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o przystąpieniu do prac nad przygotowanie projektu planu ochrony Trójmiejskiego Parku krajobrazowego 2019-03-21 10:24:07
Zaproszenie na Wiosenne Targi Ogrodnicze. 2019-03-14 07:37:57
Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty w roku 2019 nie zmieniła się i wynosi 48 zł. 2019-03-04 07:34:05
Urząd Gminy Wejherowo Informuje, że z przyczyn organizacyjno-technicznych z dniem 1 marca 2019 roku funkcjonowanie Punktu Selektyw-nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie (baza firmy ?AGORA?) zostaje czasowo zawieszone. 2019-02-28 12:14:49
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-28 07:19:33
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. 2019-02-27 07:23:44
Komunikat w sprawie przerwy technicznej w wydawaniu dowodów osobistych i innych działaniach 2019-02-26 07:11:59
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie "Sposób na sukces". 2019-02-22 07:28:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-02-14 08:28:31
13.02.2019 r. Bolszewo ul. Leśna, ul. Jagodowa. ul. Robotnicza, ul. Labudy, ul. Alberckiego, ul. Grabowa, ul. Jodłowa, ul. Olchowa Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 8.00-13.00. 2019-02-08 08:59:23
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2019 r. dla przedszkoli i statystycznej liczbie wychowanków w publicznym przedszkolu. 2019-02-04 09:57:15
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019r. 2019-01-31 15:16:46
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-01-31 08:27:51
Przypomnienie ostatecznych terminów możliwości uzyskania dofinansowania: Kąpino rejon ulic Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego ? w zakresie sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2018r. oraz Bolszewo rejon ulicy Słonecznej 2019-01-28 07:33:34
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2019-01-28 07:30:30
OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza, że został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. 2019-01-25 07:39:46
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2019-01-14 08:15:04
Informacja o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki w Kniewie. 2019-01-11 15:13:28
Dotacje na przyłączenie się do kanalizacji - informacje, terminy, formularze 2019-01-11 07:34:32
Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 29.04.2019r.: Kąpino rejon ulic Stefana Batorego, Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Wiejskiej, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego ? w zakresie sieci wybudowanych i oddanych do użytku w 2018r. 2019-01-08 13:58:50
W związku z licznym zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy, że na chwilę obecną stawki za gospodarowanie odpadami w Gminie Wejherowo pozostają niezmienione i obowiązują w wysokości ustalonej od stycznia 2018 r. 2019-01-03 13:56:56
WFOŚiGW w Gdańsku informuje o tymczasowym wstrzymaniu od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Sytuacja ta ma charakter przejściowy i wynika ze względów formalno-prawnych oraz technicznych. 2019-01-03 13:56:02
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadziło 21 grudnia 2018 roku usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o przerwach w dostawie wody, spowodowanych planowanymi pracami lub awariami sieci wodociągowej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail - szczegóły na stronie PEWiK 2019-01-02 08:13:24