Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie inwestycji budowa gazociągu. 2019-05-22 07:38:14
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 22-03-2019 r. (uzupełnionego w dniu 02-04-2019 r.) złożonego przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2019 z dn. 21-05-2019 r. 2019-05-21 11:07:46
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego dot. wydania decyzji w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia-Łężyce-Gdynialszewie i ul.Wejhera w Orlu. 2019-05-15 07:25:05
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania i zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji dot. prowadzenia badań archeologicznych w obrębie Góra i Orle. 2019-05-10 07:39:13
Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w/s budowy i przebudowy urządzeń wodnych (jaz ulgowy/przepławka) 2019-05-06 15:30:41
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wystąpieniu co do konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1479G (ul.Tartaczna, Przemysłowa, Szkolna w Wejherowie i Bolszewie. 2019-04-24 15:28:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie wykonania muld na działkach w Reszkach, Zbychowie i Łężycach. 2019-04-23 15:37:26
Zawiadomienie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-04-17 07:17:27
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wydaniu decyzji dot. inwestycji w ramach budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-16 14:13:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-15 15:28:37
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu postanowienia w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk. 2019-04-09 15:14:37
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania postanowienia dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej 202 Gdynia Chylonia - Słupsk. 2019-04-09 15:13:22
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 22-03-2019 r. (uzupełniony w dniu 02-04-2019 r.) złożony przez Pana Przemysława Dagil, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE Przemysław Dagil, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 574, 581/3, 581/13 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2019-04-05 15:42:45
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 18-02-2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych ? ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej - na terenie działki nr: 94/16, 95/4, 95/5, 133, 146/11, 146/12, 146/16, 146/17, 146/26, 150/9, 150/11, 150/14, 150/17, 96 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2019 z dn. 03-04-2019 r. 2019-04-03 15:18:49
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojna reprezentującego Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ? 13 muld brukowanych zakończonych zbiornikami infiltracyjnymi na dz. nr 81, 99, obr. Reszki; dz. nr 249, obr. Zbychowo, dz. nr 182, 184, 187, 188, 193, 206; obr. Łężyce. 2019-03-26 07:26:35
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o postanowieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. 2019-03-26 07:23:03
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo, na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-25 15:32:45
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej (...) w Wejherowie i Bolszewie. 2019-03-19 15:52:16
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-07 08:23:28
OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu decyzji na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2019-03-06 15:32:13
Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dot. inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. 2019-02-20 15:31:05
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-20 15:28:57
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia z dnia 27-12-2018 r. (uzupełnionego dn. 11-01-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.26.2018 z dn. 15-02-2019 r. 2019-02-15 07:25:11
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o wszczęciu postępowania na wniosek GAZ-SYSTEM S.A. 2019-01-25 07:37:18
OBWIESZCZENIE: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jacka Wojny z firmy Tractebel Engineering S.A., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2019-01-22 13:36:16
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wniesieniu odwołania w postępowaniu w sprawie inwestycji - budową gazociągu Szczecin-Gdańsk.. 2019-01-17 15:37:54
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 2019-01-17 15:34:48
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo 2019-01-17 15:34:02
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r. złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) położonych w miejscowości Łężyce w Gminie Wejherowo: 1. Wydano postanowienie nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 8 stycznia 2019 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 2. Zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.24.2018 z dnia 8 stycznia 2019 r. 2019-01-11 07:30:31