Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2019-01-03 14:28:53
dokument UCHWAŁA NR IV/26/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo 2019-01-03 14:27:42
dokument UCHWAŁA NR IV/25/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-01-03 14:26:37
dokument UCHWAŁA NR IV/24/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:25:53
dokument UCHWAŁA NR IV/23/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:18:26
dokument UCHWAŁA NR IV/22/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:17:52
dokument UCHWAŁA NR IV/21/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:17:14
dokument UCHWAŁA NR IV/20/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-01-03 14:16:32
dokument UCHWAŁA NR IV/19/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:15:52
dokument UCHWAŁA NR IV/18/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:15:00
dokument UCHWAŁA NR IV/17/2018 w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania 2019-01-03 14:14:07
dokument UCHWAŁA NR IV/16/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo 2019-01-03 14:13:05
dokument UCHWAŁA NR IV/15/2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wejherowo na okres kadencji w latach 2018-2023 2019-01-03 14:10:22
dokument UCHWAŁA NR IV/14/2018 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-01-03 14:08:32
dokument UCHWAŁA NR IV/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-01-03 14:07:59
dokument UCHWAŁA NR IV/12/2018 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019 2019-01-03 14:04:12
dokument UCHWAŁA NR IV/11/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2019-01-03 14:03:31
dokument UCHWAŁA NR IV/10/2018 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo 2019-01-03 14:02:52
dokument UCHWAŁA NR IV/9/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice 2019-01-03 14:02:06
dokument UCHWAŁA NR IV/8/2018 w sprawie zasad zwrotu oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-01-03 14:01:23
dokument UCHWAŁA NR IV/7/2018 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Wejherowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023. 2019-01-03 14:00:45
dokument UCHWAŁA NR IV/6/2018 w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2019 2019-01-03 13:59:17
dokument UCHWAŁA Nr IV/5/2018 w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w gminie Wejherowo na lata 2019- 2021 2019-01-03 13:58:47