Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Organizacja oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów selektywnie zebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo wraz z zagospodarowaniem odpadów 2019-12-24 08:44:36
dokument Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową 2019-12-20 13:15:41
dokument Usługa polegająca na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Wejherowo i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt 2019-12-19 15:31:49
dokument Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (Stacja Podnoszenia Ciśnienia), Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce na lata 2020-2021 2019-12-18 07:59:40
dokument Wykonanie prac związanych z oświetleniem drogowym Gminy Wejherowo 2019-12-06 10:01:55
dokument Opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby Gminy Wejherowo 2019-12-03 12:37:37
dokument Wykonanie progow zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-11-06 08:56:41
dokument Dostarczenie, rozmieszczenie i montaż wyposażenia domów sołeckich w Kąpinie i Gniewowie w Gminie Wejherowo w podziale na części - dokument stracił ważność 2019-11-05 12:09:49
dokument Zakup wyposażenia dla domu sołeckiego w Kąpinie i Gniewowie 2019-10-11 14:09:46
dokument Powtórzenie_Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo - dokument stracił ważność 2019-09-05 13:49:00
dokument Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-08-22 14:12:19
dokument Zapytanie ofertowe_Oczyszczenie kanału Małej Elektrowni Wodnej w Bolszewie - dokument stracił ważność 2019-07-26 15:12:33
dokument Utwardzenie płytami IOMB ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bolszewie - dokument stracił ważność 2019-07-01 11:33:54
dokument Wprowadzenie nowych stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Wejherowo - powtórzone 2019-06-07 13:28:56
dokument Wprowadzenie nowych stałych organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Wejherowo 2019-05-24 13:46:13
dokument Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo 2019-05-23 11:16:11
dokument [zakończony - rozstrzygnięcie] Inwentaryzacja lokali komunalnych i socjalnych na potrzeby sporządzenia programu gospodarowania oraz zasad wynajmowania lokali 2019-05-13 07:30:39
dokument Montaż drogowej bariery energochłonnej w pasie ul. Dworskiej w Gościcinie 2019-05-08 13:40:23
dokument Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych w Gminie Wejherowo 2019-04-25 14:10:29
dokument Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów 2019-04-23 08:38:35
dokument Organizacja i prowadzenie objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo 2019-04-01 09:31:31
dokument Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowów z podziałem na części - dokument stracił ważność 2019-03-29 14:32:19
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2019-03-27 10:47:17
dokument Zapytanie ofertowe_Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zbychowo, Gościcino i Bieszkowice z podziałem na części 2019-02-28 10:25:12
dokument Zapytanie ofertowe opracowanie koncepcji drogowej wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową terenu na potrzeby procedowanego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino 2019-01-29 12:41:35
dokument zapytanie ofertowe - Wycinka drzew i frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-29 08:12:53
dokument Zapytania cenowe - wycena nieruchomości i służebności mieszkania w Bolszewie oraz wycena lokalu w Kąpinie. 2019-01-17 07:28:05
dokument zapytanie_Wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-10 10:09:59
dokument Zapytanie ofertowe Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie Gminy Wejherowo 2019-01-04 14:09:13