IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 28 grudnia 2018 r.

Załączniki do pobrania

1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-16 15:17:49 1 raz
2 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
6 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu oraz podwyższania kryterium dochodowego.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany mpzp dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-16 15:17:37 1 raz
8 Uwaga nr 1-7 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:19:11 1 raz
9 Uwaga nr 1-8 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:19:11 1 raz
10 Uwaga nr 1-9 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:19:11 1 raz
11 Uwaga nr 2-3 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:19:11 1 raz
12 Uwaga nr 4 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:19:11 1 raz
13 Uwaga nr 1-1 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
14 Uwaga nr 1-2 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
15 Uwaga nr 1-3 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
16 Uwaga nr 1-4 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
17 Uwaga nr 1-5 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
18 Uwaga nr 1-6 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:18:23 1 raz
19 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:16:40 1 raz
20 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:16:40 1 raz
21 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w Gminie Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:16:40 2 razy
22 15_01_2019_15_16_40_Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu wspierania rodziny w Gminie Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:16:40 1 raz
23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji stałych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:16:40 2 razy
24 15_01_2019_15_16_40_Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji stałych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:16:40 1 raz
25 15_01_2019_15_14_41_Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:14:41 2 razy
26 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 ? 2028.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:14:41 0 razy
27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:14:41 1 raz
28 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Spółdzielni Kaszubia.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:14:41 1 raz
29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:14:41 1 raz
30 Głosowanie nad kandydaturą radnego Zenona Pieper do Komsiji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
31 Głosowanie nad propozycją Klubu Gospodarna Gmina w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
32 Głosowanie nad propozycją Klubu Wspólna Gmina w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
33 Głosowanie nr 1 w sprawie ustalenia liczby WiceprzewodniczącychRG Wwo.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
34 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:12:48 1 raz
36 Głosowanie nad kandydaturą radnego Artura Wensierskiego do Komsiji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
37 Głosowanie nad kandydaturą radnego Kazimierza Kendziora do Komsiji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
38 15_01_2019_15_10_19_Głosowanie nad kandydaturą radnego Macieja Szczygieł do Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
39 15_01_2019_15_10_19_Głosowanie nad kandydaturą radnego Przemysława Kiedrowskiego do Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
40 Głosowanie nad kandydaturą radnego Stanisława Bieszk do Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
41 Głosowanie nad kandydaturą radnego Wojciecha Kuziel do Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-15 15:10:19 1 raz
42 Wniosek nr 1 do budżetu na 2019 r.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:10:43 7 razy
43 Wniosek nr 2 do budżetu na 2019 r.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:10:43 7 razy
44 Głosowanie nad kandydaturą radnej Beaty Nowickiej do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:09:33 7 razy
45 Głosowanie nad kandydaturą radnej Elżbiety Dettlaff do Komisji Budżetu i Finansówt.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:09:33 6 razy
46 Głosowanie nad kandydaturą radnej Grażyny Baran do Komisji Spraw Społecznycht.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:09:33 6 razy
47 Głosowanie nad kandydaturą radnej Natalii Dampc do Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:09:33 6 razy
48 Głosowanie nad kandydaturą radnej Natalii Dampc do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:09:33 6 razy
49 Głosowanie nad powołaniem Komisji Kultury i Sportu.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:09:33 8 razy
50 Głosowanie nad kandydaturą radnego Tadeusza Danilczyka do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:08:57 6 razy
51 Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Klas do Komsiji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:57 8 razy
52 Głosowanie nad kandydaturą radnego Przemysława Bujak do Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:57 7 razy
53 Głosowanie nad kandydaturą radnego Przemysława Kiedrowskiego do Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:57 8 razy
54 10_01_2019_15_08_57_Głosowanie nad kandydaturą radnego Tadeusza Danilczyka do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:08:57 7 razy
55 Głosowanie nad kandydaturą radnego Wojciecha Kuziel do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:57 7 razy
56 Głosowanie nad kandydaturą radnego Janusza Gafka do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:08:11 7 razy
57 Głosowanie nad kandydaturą radnego Krzysztofa Seroczyńskiego do Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:11 8 razy
58 Głosowanie nad kandydaturą radnego Macieja Szczygieł do Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:11 7 razy
59 Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Klas do Komisji Budżetu i Finansów.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:08:11 5 razy
60 Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Klas do Komisji Rewizyjnej.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:11 6 razy
61 Głosowanie nad kandydaturą radnego Marka Klas do Komisji Spraw Społecznych.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:08:11 6 razy
62 Głosowanie nad kandydaturą Edmunda Bianga na Wiceprzewodniczącego RG Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:07:17 6 razy
63 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych i określenia przedmiotu ich działania.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:07:17 7 razy
64 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo - Kopia.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-10 15:07:17 6 razy
65 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-10 15:07:17 8 razy
66 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:07:17 8 razy
67 10_01_2019_15_07_17_Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:07:17 7 razy
68 Głosowanie nad kandydaturą Tadeusza Danilczyka na Wiceprzewodniczącego RG Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:06:08 5 razy
69 Głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:01:59 5 razy
70 Przyjęcie protokołu z obrad I i II Sesji Rady Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 26KB) 2019-01-10 15:01:59 6 razy
71 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2019t.pdf (PDF, 28KB) 2019-01-10 15:01:59 8 razy
72 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:01:59 6 razy
73 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 ? 2028t.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:01:59 5 razy
74 odjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wejherowo.pdf (PDF, 27KB) 2019-01-10 15:01:59 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Czerwiński 10-01-2019 15:01:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Waszkiewicz 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Piotr Czerwiński 16-01-2019 15:17:49