Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/149/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-04 15:15:50
dokument PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej. 2019-11-25 14:20:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako ?Gościcino Cicha? w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej 2019-11-04 15:25:49
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo. ino. 2019-10-31 15:23:54
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-10-25 12:54:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/2019 sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino ozanczonego jako "Gościcino Cicha" w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r. 2019-10-17 15:33:18
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-10 08:30:59
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo - obszar pomiędzy Strażacka i rzeką BolszewkąGowino. 2019-10-09 15:24:33
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo - Bolszewo-ParkGowino. 2019-10-09 15:23:33
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 01.KDD, 07.KDW, 7.U, 9.U,MN. 2019-09-27 15:16:00
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino (rejon ul.Wiosennej) z dnia 12 09 2019 r.. 2019-09-23 15:13:06
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-09-19 15:15:11
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino z dnia 6 09 2019 r.. 2019-09-17 07:24:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako ?Gościcino Cicha? w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej. 2019-08-14 09:16:38
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. 2019-08-14 09:15:37
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo z dnia 11 07 2019 r.. 2019-08-01 07:21:00
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gościcino "Kolonia" w Gminie Wejherowo. 2019-07-23 12:51:52
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo w Gminie Wejherowo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką. 2019-07-23 12:51:24
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo. 2019-07-23 12:51:04
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działki nr 59/4. 2019-07-23 12:49:36
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. 2019-07-01 07:39:12
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo, na obszarze działki nr 59/4. 2019-07-01 07:37:57
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką. 2019-07-01 07:37:30
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino Kolonia w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-01 07:35:28
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-01 07:35:05
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2019-06-11 15:13:19
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino. 2019-05-13 15:21:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, na obszarze działek 84/178 i 84/179. 2019-04-26 07:34:08
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo. 2019-04-11 15:26:37
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce. 2019-04-03 15:19:53
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno. 2019-03-28 07:28:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo, na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23 i 81/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-25 15:32:14
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra. 2019-03-20 14:24:44
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-03-07 08:23:55
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (fragment wsi Zbychowo). 2019-03-05 14:59:39
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-28 07:20:04
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-20 15:29:10
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-02-14 08:28:52
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko - projekt MPZP w Zbychowie 2019-02-06 08:24:12
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino (Kolonia). 2019-02-04 15:42:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-01-31 08:28:46