Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

X Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 4 września 2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Imienne wykazy głosowań X Sesja RG Wejherowo - łącznie, spakowane (zip) 2019-09-09 11:28:34
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 2019-09-09 11:27:15
26.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-09-09 11:26:46
25.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-09-09 11:26:16
24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-09-09 11:25:46
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 2019-09-09 11:25:12
22.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 11:24:40
21. Uwaga nr 7 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 11:23:39
20. Uwaga nr 6 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 08:16:25
19. Uwaga nr 5 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 08:16:01
18.Uwaga nr 4 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 08:15:36
17.Uwaga nr 3 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-09 07:36:48
16.Uwaga nr 2 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-06 15:00:28
15. Uwaga nr 1 nieuwzględniona przez Wojta Gminy Wejherowo wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-06 14:59:47
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo na obszarze działki nr 59/4 2019-09-06 14:59:21
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 2019-09-06 14:58:57
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo 2019-09-06 14:58:28
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-09-06 14:58:02
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania procedur zamówień publicznych i realizacji zakupów i usług za I kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r. 2019-09-06 14:57:35
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-09-06 14:56:55
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom przez Wójta oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród 2019-09-06 14:56:28
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia 2019-09-06 14:56:02
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów (...) 2019-09-06 14:54:56
5.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 2019-09-06 14:53:50
4.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 2019-09-06 14:53:34
3.Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy Wejherowo. 2019-09-06 14:53:08
2.Zatwierdzenie porządku obrad 2019-09-06 14:52:51
1.Głosowanie w sprawie wycofania uchwały 2019-09-06 14:52:16