Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

X Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 4 września 2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR X/125/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2019-09-11 17:56:57
dokument UCHWAŁA NR X/124/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-09-11 17:56:20
dokument UCHWAŁA NR X/123/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie 2019-09-11 17:55:42
dokument UCHWAŁA NR X/122/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-09-11 17:55:06
dokument UCHWAŁA NR X/121/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2019-09-11 17:54:28
dokument UCHWAŁA NR X/120/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino - Kolonia w Gminie Wejherowo 2019-09-11 17:53:37
dokument UCHWAŁA NR X/119/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo na obszarze działki nr 59/4 2019-09-11 17:52:55
dokument UCHWAŁA NR X/118/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 2019-09-11 17:52:16
dokument UCHWAŁA NR X/117/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy" w Gminie Wejherowo 2019-09-11 17:51:37
dokument UCHWAŁA NR X/116/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino 2019-09-11 17:50:52
dokument UCHWAŁA NR X/115/2019 w sprawie przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania procedur zamówień publicznych i realizacji zakupów i usług za I kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r. 2019-09-11 17:50:07
dokument UCHWAŁA NR X/114/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów 2019-09-11 17:49:10
dokument UCHWAŁA NR X/113/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom przez Wójta oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród. 2019-09-11 17:48:18
dokument UCHWAŁA NR X/112/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. 2019-09-11 17:47:32
dokument UCHWAŁA NR X/111/2019 w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2019-09-11 17:46:47
dokument UCHWAŁA NR X/110/2019 w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu 2019-09-11 17:46:04
dokument UCHWAŁA NR X/109/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 2019-09-11 17:45:22