Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami 2017-05-22 11:49:54
Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo. 2017-03-23 12:33:01
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjecie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo. 2017-03-23 12:28:42
Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie określenia wzorów oświadczeń składanych z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wejherowo. 2016-01-29 11:32:53
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2015-09-30 14:45:27
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS 2015-09-30 14:44:58
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS 2015-09-30 14:44:22
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 (...) 2015-09-30 14:43:39
Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Wejherowo za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół wyższych 2015-09-07 11:26:23