Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 27 listopada 2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Głosowania spakowane zip. 2019-11-29 15:29:02
dokument 23. Głosowanie nad kandydatura radnego Marka Klas do składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo. 2019-11-29 15:28:24
dokument 22. Głosowanie nad kandydatura radnego Artura Wensierskiego do składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo. 2019-11-29 15:27:33
dokument 21. Głosowanie nad kandydatura radnej Elżbiety Dettlaff do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo 2019-11-29 15:26:52
dokument 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-11-29 15:26:22
dokument 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 2019-11-29 15:25:28
dokument 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-11-29 15:25:01
dokument 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwale w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2019-11-29 15:24:30
dokument 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-11-29 15:23:43
dokument 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok 2019-11-29 15:23:08
dokument 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2019-11-29 15:22:35
dokument 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi 2019-11-29 15:21:59
dokument 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo 2019-11-29 15:21:27
dokument 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo 2019-11-29 15:21:04
dokument 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII 560 2018 w sprawie przystąpienia do mpzp dla fragmentu Bolszewa 2019-11-29 15:20:42
dokument 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wejherowo na lata 2020-2024 2019-11-29 15:20:11
dokument 8. Podjecie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2019-11-29 15:19:41
dokument 7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo 2019-11-29 15:19:23
dokument 6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2019-11-29 15:18:45
dokument 5. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszkowo 2019-11-29 15:18:20
dokument 4. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyzej 3 lat 2019-11-29 15:17:55
dokument 3. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2019-11-29 15:17:30
dokument 2. Podjecie uchwały w sprawie zmiany zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-11-29 15:17:06
dokument 1. Przyjecie protokołów z obrad XI i XII Sesji Rady Gminy Wejherowo. 2019-11-29 15:16:45