Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 27 listopada 2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2019-12-03 15:28:59
dokument UCHWAŁA NR XIII/160/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:28:08
dokument UCHWAŁA NR XIII/159/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:27:34
dokument UCHWAŁA NR XIII/158/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 2019-12-03 15:26:52
dokument UCHWAŁA NR XIII/157/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok 2019-12-03 15:26:09
dokument UCHWAŁA NR XIII/156/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2019-12-03 15:25:23
dokument UCHWAŁA NR XIII/155/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-12-03 15:24:42
dokument UCHWAŁA NR XIII/154/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok 2019-12-03 15:23:55
dokument UCHWAŁA NR XIII/153/2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2019-12-03 15:23:22
dokument UCHWAŁA NR XIII/152/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2019-12-03 15:22:37
dokument UCHWAŁA NR XIII/151/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 2019-12-03 15:21:59
dokument UCHWAŁA NR XIII/150/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo 2019-12-03 15:21:21
dokument UCHWAŁA NR XIII/149/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-03 15:20:45
dokument UCHWAŁA NR XIII/148/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wejherowo na lata 2020- 2024 2019-12-03 15:19:50
dokument UCHWAŁA NR XIII/147/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo 2019-12-03 07:35:45
dokument UCHWAŁA NR XIII/146/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo 2019-12-03 07:34:57
dokument UCHWAŁA NR XIII/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino 2019-12-03 07:34:08
dokument UCHWAŁA NR XIII/144/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszkowo 2019-12-03 07:33:28
dokument UCHWAŁA NR XIII/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2019-12-03 07:32:47
dokument UCHWAŁA NR XIII/142/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino 2019-12-03 07:32:04
dokument UCHWAŁA NR XIII/141/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-12-03 07:31:22