Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 18 grudnia 2019 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwały podjęte na XIV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) 2019-12-20 11:50:40
dokument UCHWAŁA NR XIV/173/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wejherowo, w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za rok 2018 2019-12-20 11:49:50
dokument UCHWAŁA NR XIV/172/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo 2019-12-20 11:49:13
dokument UCHWAŁA NR XIV/171/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu 2019-12-20 11:48:36
dokument UCHWAŁA NR XIV/170/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni 2019-12-20 11:47:58
dokument UCHWAŁA NR XIV/169/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo 2019-12-20 11:46:53
dokument UCHWAŁA NR XIV/168/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 2019-12-20 11:46:10
dokument UCHWAŁA NR XIV/167/2019 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2020 2019-12-20 11:45:29
dokument UCHWAŁA NR XIV/166/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu w Gościcinie 2019-12-20 11:44:45
dokument UCHWAŁA NR XIV/165/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką 2019-12-20 11:43:16
dokument UCHWAŁA NR XIV/164/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2019-12-20 11:42:31
dokument UCHWAŁA NR XIV/163/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino 2019-12-20 11:40:51
dokument UCHWAŁA NR XIV/162/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 2019-12-20 11:40:13
dokument UCHWAŁA NR XIV/161/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2020 2019-12-20 11:39:14